Is een IT-leverancier zorgplichtig als de klant opdraagt om op een ongepaste of onveilige manier te handelen?

Deze week vroegen wij je: is een IT-leverancier zorgplichtig als de klant opdraagt om op een ongepaste of onveilige manier te handelen?

Antwoord: De IT-leverancier dient bij de uitvoering van zijn dienstverlening te voldoen aan de mate van zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en bekwaam IT-deskundige geëist mag worden. Iets specifieker, als de klant opdraagt tot onverstandig handelen, dan zegt art. 7:402 BW: De opdrachtnemer die op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de hem gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan, zo de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige redenen. Dus van de IT-leverancier wordt een zorgplicht aangenomen, maar dat houdt geen algemene verplichting in om diensten te verlenen.

Concreet voorbeeld: als de klant zegt “een firewall is te duur en ik wil wachtwoorden graag alleen met letters”, dan zullen we hier geen uitvoering aangeven. Wel gaan we uiteraard in gesprek over een ander goed werkend en veilig alternatief. Dat is hoe een goed IT-er zorgt voor zijn klanten.

Hoe houden we jouw software veilig?

Let’s Develop neemt veiligheid serieusMet het zelfstandig beheren van software, platformen en applicaties zorgt Let’s Develop ervoor dat jouw ICT veilig en efficiënt blijft. Applicaties leveren we altijd standaard op met een Web Application Scan. Met deze veiligheidsscan testen wij de applicatie uitvoerig tegen de veiligheidsrisico’s zoals opgenomen in de OWASP lijsten. Mochten wij een kwetsbaarheid constateren, zullen wij de applicatie ook niet opleveren. 

Let’s Develop service en periodieke veiligheidsscan

Software moet ook na ingebruikname onderhouden worden. Een goede controle op continuïteit, kwaliteit en veiligheid is belangrijk. Met onze service-overeenkomsten en periodieke veiligheidsscans staan wij daarom ook na oplevering voor je klaar. Daarnaast is het ook belangrijk dat de prestaties goed blijven. Door veranderingen in de markt en technologische ontwikkelen veranderen de wensen en eisen continue. Wij adviseren je graag over aanpassingen of functionaliteiten zodat jouw software soepel kan blijven meebewegen. 

Voor meer informatie zie onze dient: beheer-en-onderhoud

DIGITAAL
INNOVEREN?

Meer weten wat wij voor jouw business kunnen betekenen?
Deel jouw wensen met ons

Start intake