SMART INDUSTRY.

Vraag en antwoord smart industry

Met Smart Industry profiteert de Nederlandse maakindustrie van digitalisering. De markt verandert en productiebedrijven slaan de handen in elkaar om toekomstbestendig en concurrerend te blijven. ICT speelt daar een grote rol in. 

Productiebedrijven zijn nog te veel offline en missen daardoor kansen. Dat is de kernboodschap van het Smart Industry consortium: ondernemersorganisaties FME en VNO-NCW, onderzoeksinstituut TNO, de Kamers van Koophandel en het ministerie van Economische Zaken. Het consortium voorspelt dat zonder slimme automatisering en robots, de maakindustrie uit Nederland verdwijnt.

Hieronder hebben wij voor jou een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet.

Wat is Smart Industry precies?

Smart Industry gaat over het door ontwikkelen van de maakindustrie met behulp van ICT. Niet over één productielijn automatiseren of een fabriek vol robots zetten, maar over een toekomstbestendige bedrijfsstrategie nu de wereld steeds digitaler wordt. Over de mogelijkheden van Big Data, het Internet of Things en robotica. Onderwerpen waar iedereen het over heeft, maar die voor ondernemers nog niet urgent lijken. Want, opdrachten binnenhalen en de productie laten draaien; dat is wat er vandaag moet gebeuren om morgen de loonkosten te kunnen betalen. Maar wat betekent dat op de langere termijn? Daar wil Smart Industry mensen over informeren, inclusief informatie over de subsidies en andere hulpmiddelen die er zijn voor bedrijven die stappen willen maken.

Wat is de rol van ICT binnen Smart Industry?

Let’s Develop werkt als software ontwikkelaar steeds vaker samen met bedrijven uit de maakindustrie. Waar dienstverlenende bedrijven – met medewerkers die vooral achter hun computers werken – de mogelijkheden van digitalisering al jaren omarmen, is de maakindustrie nu bezig met een inhaalslag. Productiebedrijven en fabrieken kunnen enorm profiteren van digitalisering. Want software zorgt voor betere samenwerking binnen ketens (supply chains) waarin bedrijven samenwerken. Software kan koppelingen maken tussen machines, computers en het internet, om zo processen te optimaliseren. Software kan meten hoe machines zich gedragen en precies laten zien waar de winst te behalen valt. En zo kunnen we nog wel even doorgaan, want de mogelijkheden zijn talrijk. Wat wij als ICT-partner doen, is inspelen op jouw behoefte. Heb je bepaalde doelen in gedachten en wil je weten wat software daaraan kan bijdragen? Wil je een software specialist laten meekijken binnen jouw bedrijf om kansen en mogelijkheden aan te dragen? Wil je meer weten over de veiligheid van software, de huidige wetgeving en hoe je jouw bedrijfsinformatie kunt beschermen? Dan staat ons team voor je klaar. Wij bieden de volgende diensten, waarbij jouw rendement voorop staat:

Wat zijn voorbeelden van Smart Industry die nu al worden toegepast?

We beginnen met een voorbeeld over Big Data (bron: www.smartindustry.nl). Aebi Schmidt Nederland BV produceert jaarlijks zo’n 2000 klant-specifieke gladheidsbestrijdingsmachines, voor straten, pleinen, fietspaden et cetera. Elke strooier rusten ze uit met een controller die verschillende functies heeft:

Oftewel: een schat aan informatie. Wat gebeurt daarmee? De managers verantwoordelijk voor het strooien (binnen een bedrijf of gemeente) kunnen de inzet van mensen en machines optimaliseren. De uitvoerders van het strooien kunnen de opdrachtgever factureren op basis van feiten en cijfers. En de kosten (het zout, gereden kilometers, mensuren) kunnen beter beheerd worden.

Welke rol speelt robotica binnen Smart Industry?

Automatisering betekent in theorie dat robots het werk van mensen kunnen overnemen. Hoe werkt dat in de praktijk? Bij fietsfabriek Van Raam bijvoorbeeld, is onder de medewerkers geïnventariseerd welke werkzaamheden tijdrovend zijn, overbodig of ineffectief. Met als gevolg dat hun processen zijn verbeterd en robots zijn ingezet voor een aantal saaie, repetitieve handelingen.

Of neem IHI Hauzer Techno Coating, gespecialiseerd in het ontwikkelen, ontwerpen en plaatsen van coatingmachines. Ook hier neemt automatisering een deel van het geestdodende werk over, waardoor de medewerkers zich op de uitdagender taken kunnen richten. Bovendien staan deze monteurs ook vaak in contact met klanten, en dat kan een robot sowieso niet overnemen (bron: www.smartindustry.nl). Veel ondernemers binnen Smart Industry zien dan ook de voordelen van een (enkele/aantal) robot(s) binnen hun bedrijf, maar niet ten koste van werkgelegenheid op grote schaal.

Hoe kunnen we processen verbeteren met Smart Industry?

Praten we over productiebedrijven dan gaat het al gauw over processen verbeteren, voor meer capaciteit, minder kosten, een beter product, meer service verlenen, et cetera. Hoe werkt zo’n verbetering nou concreet? We geven vier sprekende voorbeelden (bron: www.smartindustry.nl):

Hoe ingrijpend is Smart Industry?

Smart Industry gaat over Big Data, het Internet of Things, 3D-printing, robotisering, kunstmatige intelligentie, virtual reality en cloud computing. Allemaal begrippen die geen toekomstmuziek meer zijn, maar volop ingezet worden binnen allerlei branches. Productiebedrijven die in de wereld van Smart Industry stappen, treffen daar talloze collega-bedrijven om mee samen te werken. Bedrijven die innoveren in netwerkverband, kennis uitwisselen en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Zoals een boer die subsidie krijgt voor onderzoek naar procesverbetering en de resultaten moet delen met zijn sector. Of een producent van armaturen die de lampen gaat verhuren en klanten alleen factureert voor gebruik. Dat vereist een samenwerking met de energieleverancier. Er gebeurt al veel binnen Smart Industry, en het potentieel is nog vele malen groter.

Hoe kan ik beginnen met Smart Industry?

Het is duidelijk dat Smart Industry noodzakelijk is voor het behoud van de Nederlandse maakindustrie. Wat is dan de reden dat nog niet elk productiebedrijf er bovenop zit? Daar zijn twee redenen voor: de eerste is dat het nog goed gaat met het bedrijf. De noodzaak tot veranderen (met bijbehorende kosten) is er niet. De tweede is dat het al minder goed gaat met het bedrijf, waardoor de focus op de korte termijn ligt.

De overheid en bedrijven ontwikkelen samen krachtige instrumenten om meer ondernemers aan Smart Industry te laten werken. Bijvoorbeeld:

Welke subsidies zijn er voor Smart Industry?

Vanuit de Rijksoverheid zijn er meer dan twintig financierings- en subsidiemogelijkheden voor het ondersteunen van Smart Industry ambities. Zoals de MIT-regeling met subsidie-instrumenten voor het MKB (van eerste kennisvraag tot het ontwikkelen van nieuwe producten/diensten). Of Horizon 2020, het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU met drie pijlers; Smart Industry valt onder de pijler ‘Industrieel leiderschap’, en daarbinnen is ICT een van de belangrijkste thema’s. Voor de ICT onderscheiden ze zes uitdagingen en drie ‘horizontale’ onderwerpen, die voor elk van die uitdagingen belangrijk zijn:

Waarom is veiligheid (cyber security) zo belangrijk voor Smart Industry?

Als productiebedrijven digitaliseren, moet dat veilig en verantwoord gebeuren. Gegevens delen, data opslaan in de cloud, machines aansturen via een online-applicatie, contact kunnen leggen met producten die bij klanten staan (voor onderhoud/service), afdelingen binnen jouw bedrijf op elkaar aansluiten; alles waar ICT aan te pas komt heeft beveiliging nodig. Daar zijn drie redenen voor:

Het gaat dan niet meer alleen om het beschermen van jouw ICT netwerk, maar ook van machines met een internetverbinding. Voor een snelle beoordeling van jouw huidige beveiligingsniveau is er de Cyber Security Scan, specifiek voor MKB’ers in de maakindustrie. Deze scan is ontwikkeld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in samenwerking met Smart Industry, TNO en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op basis van de uitkomsten hiervan – of voor een uitgebreide scan – kun je bij jouw ICT-partner aankloppen om jouw beveiligingsniveau aan te pakken.

Hoe kan ik veilig data delen met partners?

Met alle mogelijkheden voor het verzamelen en verwerken van data, hebben bedrijven een krachtig instrument in handen. Informatie leidt tot inzichten, voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en businesskansen. Vaak in samenwerking met bestaande of nieuwe partners. Het delen van bepaalde informatie is dan een logische stap en de technische mogelijkheden daarvoor zijn haast onbeperkt. Maar op juridisch en economisch vlak kunnen er wel obstakels zijn. Daarom is vanuit Smart Industry een model samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld: Dare-2-Share. TNO, NL ICT, Siemens en Thales gaven hier input voor, en FME Advocaten leverde de juridische knowhow. De overeenkomst is bedoeld om op een eerlijke en betrouwbare manier afspraken over het delen van data vast te kunnen leggen.

Hoe werkt het Internet of Things samen met industriële automatisering?

Het Internet of Things gaat productieprocessen verbeteren op manieren die we ons nog niet kunnen voorstellen. Machines nemen al beslissingen op basis van de data die ze zelf verzamelen. Dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt bijvoorbeeld, of dat er een probleem is waar een monteur voor moet komen. Machines melden dat hun temperatuur te hoog wordt en automaten geven aan dat ze bijgevuld moeten worden. Het Internet of Things bestaat al sinds midden jaren ’90, maar neemt de laatste jaren pas echt een vlucht. Dat heeft niet met het IoT zelf te maken, maar met de randvoorwaarden die een stuk gunstiger zijn geworden. Denk aan de ontwikkeling van technologieën en informatiesystemen met een laag energieverbruik (Long Range Long Power, Narrow-Band Internet of Things), de toegankelijkheid en betaalbaarheid van clouddiensten en -opslag, en de lange levensduur van sensoren (tien tot vijftien jaar). Een product ontwikkelen of machine aanschaffen zónder de mogelijkheden om hiermee online te gaan, is zo goed als achterhaald.

Meer informatie over Smart Industry

Wil je meer weten over de mogelijkheden met Smart Industry? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Ons team van specialisten zit voor je klaar.